Julie Knattrup og Lene Jakobsen på gangen ved Lungesygdomme
Oversygeplejerske Julie Knattrup og sygeplejerske Lene Brock Jakobsen fra Lungesygdomme. Foto: Tonny Foghmar.

20.05.2024

I Aarhus er der to tilbud til patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), som dels har til formål at gøre patienterne trygge og dels at reducere behovet for indlæggelser. Nemlig teleKOL og Udgående lungeteam. Begge tilbud er et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune.

TeleKOL er en hjemmemåling, hvor KOL-patienter hjemmefra svarer på helbredsspørgsmål og måler vægt, puls og iltindhold i blodet én gang om ugen. En monitoreringsenhed bestående af sygeplejersker fra henholdsvis kommunens akutteam og AUH’s Lungesygdomme holder øje med målingerne og vurderer om patienten skal kontaktes. Det kan være i form af en videokonsultation, telefonsamtale eller skrevne beskeder. Det kan også være, at det vurderes, at patienten skal tilses i KOL-klinikken eller skal have besøg af en kommunal hjemmesygeplejerske.

Sygeplejerske Lene Brock Jakobsen fra Lungesygdomme fortæller om tiltaget:

- Med teleKOL bliver patienterne uddannet til at reagere på egne symptomer fremfor bare at komme til faste kontroller. Der er som udgangspunkt kun brug for ét årligt kontrolbesøg, hvor vi tidligere så dem fire til seks gange årligt.

Også oversygeplejerske Julie Knattrup fra Lungesygdomme glæder sig over, at det er blevet lettere for patienterne:

- Patienterne er glade for teleKOL. De oplever, at de har kontakt med os efter deres eget behov, og det giver dem en tryghed, at systemet er let at bruge.

Det er de samme medarbejdere, der arbejder med teleKOL og i det udgående lungeteam.

Det udgående lungeteam på tværs af hospital og kommune

Det udgående lungeteam er et tryghedsskabende tilbud til patienter, som er hårdere ramt af deres KOL-sygdom og har brug for at kunne komme i kontakt med lungeeksperter døgnet rundt. Det består af sygeplejersker fra Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital og fra Akutteamet i Aarhus Kommune.

KOL-patienter med dette tilbud har et telefonnummer, de kan bruge 24/7. I dagtimerne er det en KOL-sygeplejerske fra hospitalet – det kunne være Lene Brock Jakobsen - der tager telefonen, men hun sidder fysisk sammen med kommunens akutteam, som svarer telefonen aften og nat. Akutteamet kan også få kontakt til en læge fra Aarhus Universitetshospital døgnet rundt.

Ud fra telefonsamtalen bliver det vurderet, om borgeren skal have besøg af akutteamet i hjemmet, og om der er behov for behandling eller blot en beroligende samtale.

- Det, at vi sidder samme sted, og at jeg også kommer med ud til borgerne, har virkelig givet et godt indblik i, hvad der kan lade sig gøre i hjemmene. Det er ikke altid, vi har øje for hjemmemiljøet, når vi kun ser patienterne på hospitalet. Vi har i det hele taget fået et godt blik for hinandens kompetencer og organisering. Jeg er sikker på, at tætte relationer mellem hospital og kommune er til gavn for vores patienter. Og det er dem, det hele handler om fortæller Lene.

KOL-klinikken og kommunens akutteam holder desuden en fælles konference om KOL-patienterne hver anden uge. Det tætte samarbejde betyder, at borgerne oplever et samlet KOL-tilbud og ikke ét, der handler om hvornår på døgnet, behovet for hjælp opstår.

- Det udgående lungeteam er et rigtig godt setup, hvor vi ved, at vi reducerer indlæggelser. Var der ikke et udgående lungeteam, ville patienterne være nødt til at ringe til vagtlægen, som ofte ville være nødt til at indlægge patienten, slutter Julie.