Fem læger og sygeplejersker på kardiologisk laboratorium, AUH.
Holdet bag et af transformationsprojekterne i Hjertesygdomme. Foto: Tonny Foghmar

27.06.2024

Ændringen har både øget arbejdsglæden og resulteret i kortere forløb.

I Hjertesygdomme Laboratorium 1 – som er en del af card.lab. - er oversygeplejerske Iben Troilsgaard Toxvig sammen med sine kollegaer og medarbejdere i gang med at kigge patientforløbene efter i sømmene, for at finde muligheder for at gøre dem mere strømlinede.

Det har været vigtigt for Iben at øvelsen handler om at løfte i flok, fremfor at se isoleret på et enkelt led i kæden i et patientforløb.

- Jeg har involveret alle interessenter omkring vores forløb; Forsyning og Service, Bedøvelse og Operation, Sengeafsnit 2 i Hjertesygdomme, læger og mine egne medarbejdere. Udgangspunktet har været ”Hvordan” vi kan strømline, og ikke ”Om” vi kan strømline forløbene, fortæller Iben.

Med de mange input viste der sig hurtigt muligheder for at opnå et bedre forløb for udvalgte patienter. Tidligere startede patienten blandt andet behandlingen med en kikkertundersøgelse gennem svælget i klinikken. I dag kan man uden problemer nå tre af disse patienter på én dag i laboratoriet, hvor det tidligere kun var muligt at nå to, og det kunne endda være svært.

- Før fik disse patienter typisk beroligende medicin i forbindelse med kikkertundersøgelsen i klinikken. Når de så kom i generel anæstesi hos os efterfølgende, betød det, at de brugte længere tid på at vågne og havde det dårligere. Nu har vi flyttet kikkertundersøgelsen ind i den generelle anæstesi hos os i Kardiologisk Laboratorium, og det gør, at vi undgår at give beroligende medicin, og at patienterne vågner hurtigere, fortsætter Iben.

Alle delprocesser, opgaver og aftaler er grundigt beskrevet, så der ikke opstår spildtid med at vente på for eksempel læge, rengøring eller portør efter indgrebene. Det ligger der en stor gevinst i.

- Det allerbedste ved vores nye forløb er, at medarbejderne ikke oplever øget travlhed, men derimod at være del af en mere velsmurt ”maskine”, og det er en positiv forandring, slutter Iben.

Laboratorium 1 er allerede i gang med at kigge på næste transformationsmulighed i pacemakerambulatoriet. Ved at indføre triagering med farvekoder (rød, gul, grøn) efter kategorier ved første kontrol, er det planen at differentiere de efterfølgende besøg til hhv. 20, 30 og 45 minutter, og derved opnå mere strømlinede bookinger. Første to prøvehandlinger på grønne patienter gav en øgning i antallet af sete patienter fra 25 til 40 patienter fordelt på to spor.

Gode råd til transformation af patientforløb

  • Inddrag alle interessenter og få medarbejdere til at kvalificere ønskede ændringer
  • Beskriv processer, delprocesser og aftaler
  • Start med realistiske prøvehandlinger på en mindre patientgruppe
  • Afsæt rigeligt med tid og ressourcer i den første tid – det vil snart kunne reduceres
  • Undgå at lytte til ”Det har vi prøvet – det duede ikke!”