Christian Tang Axelsen og Maja Bendtsen Sharma er yngre læger på Kræftafdelingen.

25.01.2024

To yngre læger fik tid og ledelsesopbakning til at tænke nyt og finde en løsning. Den træder nu i kraft fra dette forår.

Maja Bendtsen Sharma og Christian Tang Axelsen er yngre læger på Kræftafdelingen. Her blev de opmærksomme på problematikken, som findes mange steder på hospitalet, nemlig at patienter kan opleve at møde en ny læge, hver gang de møder ind til for eksempel en konsultation eller samtale, i kræftafdelingen.

Som det er i dag, kan man som yngre læge sagtens møde en patient, som siger "Du er vist den ottende læge, jeg har mødt i mit forløb."

Udgangspunktet er nemlig sådan, at en patient er tilknyttet en af fire søjler i Brystkræftklinikken. Hver søjle har faste tilknyttede speciallæger, mens de yngre læger hidtil har været tilknyttet alle fire søjler.

Det betyder, at patienterne – hvis de kommer til konsultation hos en speciallæge – typisk vil møde denne igen gennem sit forløb. Men hvis de ved første konsultation møder en yngre læge, så er det langt fra sikkert, at de møder vedkommende igen.

- Den manglende kontinuitet i forløbet, er ikke kun et problem for patienterne, for det gælder også os som læger, at der er større læring i at få lov at følge en patient over tid, end ved at se mange forskellige patienter på vilkårlige steder i deres forløb, fortæller Maja.

- Det virkede intuitivt som noget, der burde laves om. Det er jo ikke os, som yngre læger, der har den faglige ballast, som det kræver at se så mange forskellige patienter, supplerer Christian.

Ny plan fra 1. maj

Ved første øjekast så problemstillingen enkel ud, men når man kigger nærmere på den, dukker der mange benspænd op. Yngre læger har for eksempel ikke faste ugedage, hvor de er på klinikken, men kender kun deres plan for den kommende måned. Det er svært at få til at gå op, hvis der for eksempel skal bookes en konsultation tre måneder ude i fremtiden.

De to yngre læger tog dog udfordringen op og fik – med afdelingsledelsens hjælp og opbakning – arrangeret møder med blandt andre skemalægger og de sekretærer, som konkret booker patienterne. Her fik de en masse input til, hvordan arbejdet foregår i praksis.

- Vi står nu med en plan, hvor de yngre læger også er tilknyttet en enkelt af de fire søjler i klinikken. Det har vist sig at kunne lade sig gøre, både fordi vi har haft ledelsens opbakning og vilje til at løse opgaven, fortæller Christian.

De to læger har flere forventninger til effekterne af den nyt planlægning, som træder i kraft fra 1. maj:

- For det første vil både patienter og yngre læger opleve en tættere relation til patienten, som gør fælles beslutningstagen lettere. Mere kontinuitet betyder også lavere risiko for fejl og at det bliver nemmere at være ny læge i teamet. Til lægernes fordel taler også, at det bliver nemmere at forberede et ambulatoriespor, fortæller Maja.

En rigtig god indikator for, at de to yngre læger har fat i en god idé, er da også, at klinikkens tilknyttede sygeplejersker er gået i gang med en lignende øvelse, så også de kommer til at møde de samme patienter. Det vil alt sammen gavne patientens oplevelse og tryghedsfølelse.