06.02.2022

Hvad kan de danske og italienske akutte sundhedssystemer lære af Covid-19?

Det forsøger forskere fra Center for Akutforskning ved Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus School of Business and Social Sciences (BSS) i fællesskab med italienske kolleger fra universiteterne LUISS Guido Carli og University of Chieti-Pescara at finde svar på med projektet “Resilient and Safe Hospital Organization During Crisis”.

 

For nylig samledes den internationale forskergruppe til en workshop på BSS for at drøfte de forskellige dele af projektet, formulere en protokolartikel, samt få en samlet forståelse af konteksten for projektets overordnede emne – nemlig, læring fra Covid-19 pandemien, og hvordan denne læring kan anvendes ved fremtidige akutte trusselssituationer.

Om forskningsprojektet siger projektansvarlig og forskningsleder i Center for Akutforskning Marianne Lisby:

- Formålet med projektet er at kigge tilbage på, hvordan Danmarks og Italiens akutte sundhedssystemer håndterede første bølge af Covid-19 og systematisere læringen, så vi fremadrettet bedre vil kunne håndtere akutte krisesituationer

- Det gør vi blandt andet ved at koble organisatoriske data i de to sundhedssystemer med samtidige kliniske data inden for flow og patientsikkerhed, og på den måde vurdere betydningen af de enkelte organisatoriske tiltag. I projektet fokuserer vi indtil videre på første bølge af Covid-19, fordi det var der, alt blev kastet op i luften og man skulle til at finde ud af, hvordan det hele skulle fungere.

- Eksempelvis valgte nogle hospitaler at integrere Covid-19 patienter i eksisterende afdelinger, mens andre valgte at oprette egentlige Covid-19 afdelinger, da første bølge af Covid-19 patienter ramte. Men hvad betød det egentlig for patienterne? Var det en god beslutning? Og er det noget vi vil gøre igen, hvis vi står i en større akutsituation? Det er den slags organisatoriske tiltag under Covid-19 pandemien vi kortlægger, og systematiser. På den måde ender vi forhåbentligt med ny viden, der kan bruges af akutte sundhedssystemer til at håndtere udfordringerne under forskellige kriser i fremtiden, siger hun.

Projektet er et multidisciplinært mixed-methods projekt, der inddrager ekspertise fra både sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. Organisatoriske og kliniske data indsamles fra akuthospitaler i regionen Abruzzo i Italien og Region Midtjylland i Danmark og omfatter oplysninger fra elektroniske patientjournaler, undersøgelser, interviews samt objektive primærdata. Første del af projektet er finasieret af Aarhus Universitets Forskningsfond med 500.000kr. (AUFF).


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}