Kirurger i operationstøj holder donorhjerte fra en gris
Forskere fra Heart Transplantation Research Group Aarhus, under ledelse af professor Hans Eiskjær fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, har brugt grise til at undersøge mulighederne for at forbedre resultaterne af hjertetransplantationer. Foto: Tonny Foghmar

06.03.2024

Grisehjertet er efter 24 timer i kølemaskine transplanteret til en anden gris, hvor der er opnået normal hjertefunktion.

Forskere fra Heart Transplantation Research Group Aarhus, under ledelse af professor Hans Eiskjær fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, har brugt grise til at undersøge mulighederne for at forbedre resultaterne af hjertetransplantationer.

Forskningsgruppens overordnede fokus er at optimere forbehandling og opbevaring af donorhjerter under transporten frem til transplantationen for at bedre hjertefunktion og overlevelse efterfølgende. Forskningen er støttet af Novo Nordisk Fonden og Det Frie Forskningsråd.

Hjertet er specielt følsomt for den manglende blodforsyning og ekstra iltmangel, som det bliver udsat for i tiden mellem donoroperationen, og til det bliver opereret ind i modtageren af hjertet. Længerevarende iltmangel kan medføre skade på hjertet med nedsat hjertepumpefunktion og risiko for, at hjertet ikke virker fra starten.

Forskningsgruppen i Aarhus, med lægerne Maja Brøgger Thomassen og Niels Moeslund som ansvarlige for projektet, har nu som de første gennemført vellykkede hjertetransplantationer på grise efter 24 timers opbevaring af hjertet i speciel kølemaskine efter donation fra både cirkulatorisk død donor (DCD), men også fra hjernedød donor (DBD).

Der er tale om en ”verdensrekord”, for ingen har tidligere formået at opbevare et donorhjerte uden for kroppen i mere end 24 timer og gennemføre en succesfuld hjertetransplantation, uden hjertet har taget skade.  

- Resultaterne kan på sigt få stor betydning for donormulighederne, da transporttiden for hjertet vil være mindre kritisk, når det er tilkoblet kølemaskinen. Endvidere vil metoden kunne være en vital del af DCD-transplantationerne, som netop er taget i brug i Danmark, siger professor Hans Eiskjær.

Med baggrund i teknikken er forventningen, at muligheden for bedre beskyttelse af hjertet vil kunne øge antallet af hjertetransplantationer.