03.04.2024

Modelfoto af Tonny Foghmar. Fra venstre til højre: Overlæge og klinisk lektor Anders Kirch Dige, professor og overlæge Klaus Krogh og overlæge Jørgen Agnholt.


I afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital behandles de første patienter med blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) i disse dage med stamceller, som injiceres direkte i tarmslimhinden.

Den eksperimentale behandling med mesenkymale stamceller (MSC), som oprenses fra fedtvæv hos raske mennesker og dyrkes i særlige renrums-laboratorier, er del af et pilotstudie og udføres under overvågning af overlæge og klinisk lektor Anders Kirch Dige i samarbejde med Center for Gen- og CelleTerapi ved Aarhus Universitetshospital.

Om det kliniske forsøg og muligheden for i fremtiden at kunne bruge mesenkymale stamceller til behandling af blødende tyktarmsbetændelse, siger Anders Kirch Dige:

- Forsøget er en spændende mulighed for at finde nye måder at behandle blødende tyktarmsbetændelse, og vi håber på, at stamcellebehandlingen vil kunne hjælpe patienter, der har mindre gavn af den sædvanlige medicinske behandling.

- Studiet er primært designet til at vise, at det er sikkert at behandle patienterne med stamceller og til at finde den dosis, der virker bedst. Vi forventer imidlertid, at man kan se en effekt af behandlingen ved kikkertundersøgelse af endetarmen få uger efter injektionen. Derudover tages der vævsprøver, der kan bekræfte at stamcellerne reducere betændelsesaktiviteten i slimhinden, forklarer han.

Millioner af stamceller med licens til at dæmpe immunsystemet

I pilotstudiet starter lægerne på Aarhus Universitetshospital af forsigtighedshensyn med at dosere nogle få millioner stamceller og øger gradvist antallet af injicerede celler til 10 gange så mange.

 Om de mesenkymale stamcellers arbejdsgang siger cheflæge ved Blodbank og Immunologi og leder af Center for gen- og celleterapi ved Aarhus Universitetshospital Bjarne Møller:

- Mesenkymale stamceller findes i bindevæv, fx i fedtvæv. Stamcellerne har evnen til at udvikle sig til forskellige typer af celler og bidrager også på den måde til heling efter beskadigelse af mange forskellige typer af væv. I de helende processer har de brug for arbejdsro, og de har derfor – som nogle af de få celletyper – licens til at dæmpe immunsystemet. Vi håber, at disse egenskaber kan udnyttes til at reducere sygdomsaktiviteten ved colitis ulcerosa og andre immunbetingede betændelsessygdomme.

- Hvis pilotstudiet viser gunstige resultater, har vi planlagt et større studie, der mere detaljeret skal undersøge effekten, og om vi har gættet rigtigt med hensyn til virkningsmekanismerne, siger han.

Forskningsprojektet er finansieret af Innovationsfonden, der har støttet etableringen af CGCT og af AUHs særlige udviklingspulje til præcisionsbehandling.

Celleterapi på AUH

Celleterapi er et område i hastig udvikling med potentiale til at revolutionere behandlingen af ​​mange sygdomme. Der er dog stadig betydelige udfordringer at overvinde, før celleterapi kan anvendes bredt i klinisk praksis. En af de største udfordringer er at producere ​​cellerne omkostningseffektivt og kontrolleret.

Mesenkymale stamceller har fundet anvendelse inden for regenerativ medicin og immunmodulering og flere kliniske forsøg er allerede igangsat eller planlagt på AUH:

  •  Degenerative sygdomme (f.eks lændesmerter og slidgigt) v. Ortopædkirurgi
  •  Diabetisk fodsår v. Plastik- og Brystkirurgi
  •  Undersøgelser af om stamceller kan forhindre afstødning efter organtransplantation, v. Nyresygdomme
  •  Degenerative sygdomme (f.eks lændesmerter og slidgigt) v. Ortopædkirurgi

Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}