Tre sygeplejersker foran en skærm med tekst
Ida Hovdenak, Klinisk sygeplejespecialist MTK, Henriette Vind Thaysen, Klinisk sygeplejespecialist MTK og Therese Juul, Sygeplejerske, Lektor, Senfølgeklinikken, MTK. Foto: Privat

04-03.2024

Appen gør patienterne i stand til at genkende symptomer på tilbagefald, almindelige senfølger og til at komme i kontakt med hospitalet efter deres behov.

Aarhus Universitetshospital opererer mere end 100 personer for endetarmskræft hvert år. Tidligere fik de alle tilbudt præcis samme opfølgningsforløb med kontrolbesøg efter bestemte tidsintervaller.

Fire sygeplejersker fra Mave- og Tarmkirurgisk afdeling har  stået i spidsen for udviklingen af et nyt opfølgningsforløb, som i stedet tager udgangspunkt i, at det er patienten, der bedst kan vurdere sit behov for kontakt med hospitalet på baggrund af de symptomer, vedkommende måtte opleve:

- Det er vigtigt for os, at vi giver patienterne mulighed for at reagere på deres symptomer, når de oplever dem, frem for at de skal vente på, at kalenderen siger, det er tid til den planlagte kontrol, fortæller Therese Juul, sygeplejerske og lektor ved Senfølgeklinikken.

Alt om opfølgningsforløbet er samlet i en app, som giver påmindelser om aftaler på hospitalet. Derudover indeholder den information om, hvad man skal være opmærksom på samt mulighed for at skrive chatbeskeder til sundhedspersonalet.

I stedet for at man skal sætte sig ind i en stor mængde information på én gang, sender appen en notifikation om, hvad der typisk er relevant at forholde sig til på et givent tidspunkt i forløbet. Indholdet er designet i samarbejde med en gruppe patienter, som har givet input om deres behov for information og kontakt efter operation.

Patienterne kan læse om typiske senfølger i appen, som kan være ændret tarmfunktion, smerter, vandladningsbesvær, ændret seksualfunktion, træthed eller forskellige psykiske reaktioner. Det giver dem mulighed for at reagere på disse og sætte ind med behandling, hvor det er muligt. Derudover inviteres patienterne til at udfylde et spørgeskema om senfølger 3, 12, 24 og 36 måneder efter operationen med henblik på at afklare, om der er behov for behandling af disse.

Unødvendige, ubehagelige undersøgelser bliver fjernet

Der er stadig to CT-skanninger i opfølgningsforløbet, som kan afsløre eventuelle tilbagefald af kræftsygdommen. Tidligere lå der også fem ambulante besøg med undersøgelse af endetarmen. Disse besøg er blevet fjernet i det nye opfølgningsforløb, idet der mangler evidens for, at der findes tilbagefald på denne måde.

Sygeplejerskerne bag forløbet oplever, at det er nødvendig med meget mere fokus på senfølger:

- Når vi tidligere så patienterne ved kontrolbesøgene i klinikken, så kom det primært til at handle om tilbagefald, eller lettelse over, at der ikke var tilbagefald af sygdommen. Det overskyggede fokus på at tale om de almindelige senfølger, som mange oplever og som kan være til stor gene for den enkelte, fortæller Henriette Vind Thaysen, som er klinisk sygeplejespecialist.

De "ikke-digitale" patienter

Der er enkelte patienter, som hellere vil have den traditionelle opfølgning end app-løsningen. Teamet bag det nye forløb går i gang med at undersøge, hvad der kendetegner denne gruppe, og hvordan de kan hjælpes:

- Der er ingen, der skal føle sig overset eller mangle kontakt. Denne her mere behovsstyrede kontakt med hospitalet giver os netop mulighed for at bruge flere ressourcer på dem, som har behov for flere besøg i deres forløb. Dem tager vi stadig hånd om, afslutter Ida Hovdenak, som også er klinisk sygeplejespecialist.

Sygeplejerskerne følger de første 50 patienter i forløbet tæt, for at finde ud af, om der er noget, der kan forbedres, så fremtidige patienter får en endnu bedre oplevelse.