01.05.2024

Socialsygeplejerskeordningen understøtter lighed i behandling og sikrer optimalt udbytte af behandling for socialt udsatte patienter. Foto Tonny Foghmar, AUH.

Den 1. maj 2024 markerer en helt speciel dag for AUH. Det er nemlig præcis 10 år siden, at funktionen ”socialsygeplejerske” blev etableret med en mission om at skabe større lighed i sundhed for socialt udsatte borgere.

Socialsygeplejerskens kernekompetence bygger på specialistviden om socialt udsatte borgeres komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, og på evnen til at bygge bro mellem patient og sygehusets personale.

Relationsarbejde er vigtigt

En af de socialsygeplejersker, som hver dag støtter socialt udsatte borgere, når de indlægges på AUH, er Kerstin Faarvang, der sammen med to kolleger i akutafdelingen hjælper udsatte borgere indlagt på tværs af alle AUHs somatiske afdelinger.

Hun har været med helt tilbage fra funktionens start på AUH i 2014, og om funktionens udvikling og det at yde sygepleje til nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund, siger hun:

- Ofte er relationen vigtig, da tilliden til systemet kan være afgørende for at finde ro til at overkomme at være indlagt og modtage behandling. Vi sparrer dagligt med personalet bl.a. i forhold til viden om misbrug, abstinensbehandling og konkurrerende lidelser. Vi har fokus på adfærd, sundhedskompetencer og livsstile, og denne viden bruger vi til, at få indlæggelsen til at lykkes bedst muligt.

- Det er samtidigt i relationen til patienten, at vi kan se, hvilke af vores kommunale og regionale samarbejdspartnere, vi skal have fat i for at hjælpe dem, når de bliver udskrevet. Det er ikke en selvfølge, at de har en bolig, eller i det hele taget et sted at sove efter udskrivelsen. Så vi planlægger udskrivelsen allerede ved indlæggelsen, og sørger for, at de bliver grebet, når de udskrives. På denne måde sikrer vi at behandlingen kan lykkes og fuldføres.

Socialt udsatte borgere skal føle sig mødt

- Vi ved, at det er rigtigt svært for de udsatte patienter at finde rundt i det at være på et hospital, og i det hele taget at tage imod hjælp fra en sundhedsfaglig. Især hvis det er fra en, som ikke kender til det miljø, de kommer fra. Da jeg var gadesygeplejerske før min tid på AUH, mødte jeg patienter, som hellere vil ligge og dø på en bænk end at indlægges. Det synes jeg siger rigtig meget om deres indstilling til at modtage somatisk hjælp på et hospital.

- Det er et stort privilegie, at jeg i dag får mulighed for at hjælpe den her gruppe af mennesker til at få den somatiske hjælp, som de har ret til og brug for.

- Det gør mig samtidigt utroligt stolt, at vi siden funktionens start i 2014, i vores lille team, har løftet synsninger og kassetænkning til faglighed, viden og pragmatiske løsninger til fordel for den enkelte udsatte patient. Lige adgang til behandling kræver, at personalet har en tilgang til patienterne, hvor vi tør at give forskellige og tilpassede tilbud, alt efter hvilken patient vi har med at gøre.

 

Mødes af endnu højere faglighed og forståelse

Som leder af socialsygeplejerskerne er det tydeligt for chefsygeplejerske i akutafdelingen Mette Haahr, at der siden funktionens etablering i 2014 er sket en kompetenceudvikling på tværs af AUH, der betyder, at udsatte patienter nu mødes af en endnu højere faglighed og forståelse for deres sociale situation.

- Vi ved at socialt udsatte ofte har sværere ved at begå sig i sundhedsvæsenet end andre. De oplever det vanskeligt at være patient og har svært ved at deltage i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle om deres pleje- og behandlingsforløb. 

- Med socialsygeplejerskeordningen får personalet ude i afdelingerne løftet deres kompetencer og forståelse for den her patientgruppe og det er med til at løfte kvaliteten af patientforløbene. På den måde har funktionen været med til at skabe et fælles ståsted for alle afdelinger, som gør, at vi er sammen om at møde det hele menneske med høj faglighed og er med til at sikre en værdig og færdig behandling.

- Som en af mine kollegaer fortalte mig i forhold til socialsygeplejerskerne " brug dem – de gør en kæmpe forskel i disse patientforløb".