Skadestue kompendiet er udarbejdet i henhold til de gældende behandlingsinstrukser i e-dok under AUH og i samarbejde med de kliniske afdelinger på AUH, der har tilknytning til Skadestuen i Akutafdelingen.

Skadestue Kompendium (e-dok)