I Bedøvelse og Operation er der i samarbejde med afdelingsledelsen og afsnitsledelserne et stort ansvar omkring varetagelse af uddannelse og kompetenceudvikling. Det drejer sig hovedsagelig om:

Opgaverne bliver løst sammen med kliniske vejledere for studerende, kliniske vejledere for kursister samt sygeplejersker med funktionen introduktion, oplæring og vejledning. 

Ud over arbejdet på AUH er den uddannelses- og udviklingsansvarlige sygeplejerske også repræsentant i udvalg på regions- og landsplan, hvor der medvirkes til udvikling, kvalificering og koordinering af uddannelserne.