Generelt om Blodbank og Immunologi

Kontaktpersoner - afdelingsledelsen

Cheflæge, klinisk lektor Bjarne Kuno Møller
bjmoel@rm.dk 
Tlf. 7845 5000

Overlæge/professor Christian Erikstrup
christian.erikstrup@skejby.rm.dk
+45 7845 5005

Chefbioanalytiker, Charlotte Lindegaard Hansen
chrhas@rm.dk
Tlf. 7845 5001

Kontakt Blodbank og Immunologi

Blodbank og Immunologi
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby
8200 Aarhus N
Mail: skejby.kia@rm.dk

Fællessekretariat

Tlf. 7845 5090
Tlf. 7845 5010 

Blodbankens ekspedition

Telefon: 7845 5035
Åbningstider: Døgnbemanding; dog rådighedsvagt fra vagtværelse mellem kl. 23.00 og 8.00 via tlf.nr. 7845 5035. 

Vagthavende læge

Telefon: 24778022
Åbningstider: kl. 8.00 - 15.24; herefter tilkald på telefon 23310989

Blodtypelaboratoriet

Telefon: 2477 8024
Åbningstider: kl. 8.00 - 15.24 herefter telefon 7845 5035 dog rådighedsvagt fra vagtværelse mellem kl. 23.00 og 8.00.

Transplantationsimmunologi

Telefon: 2477 8068
Åbningstider: kl. 8.00 - 15.24; dog rådighedsvagt fra hjemmet fra 15.24 - 8.00 på hverdage via tlf.nr. 7845 5035. 
I weekenden rådighedsvagt hele døgnet.

Beskrivelse af afsnittet

Blodbank og Immunologi dækker det lægelige speciale klinisk immunologi i Region Midtjylland. Specialet omfatter transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk diagnostik. Der arbejdes på Blodbank og Immunologi inden for de tre områder; laboratoriefunktion, produktion af blodkomponenter og aferesebehandling.

Blodbank og Immunologi producerer ca. 64.500 blodkomponenter, 80.000 blodtypeserologiske analyser, 205.000 immunologiske analyser samt et mindre antal terapeutiske afereser og stamcelleopsamlinger årligt.
Der er 197 ansatte på afdelingen.

Blodbank og Immunologi har landsdelsfunktion omfattende: 

1) diagnostik af erytroblastose
2) terapeutiske aferesebehandling
3) transfusionsbehandling med HLA-vævstypeudvalgte trombocytpræparater samt udvælgelse af HLA-forligelige donorer til knoglemarvstransplantation 
4) diagnostik og monitorering ved immundefekter, herunder HIV/AIDS
5) analyse forud for organtransplantation med organer fra levende og afdød donorer
6) serologisk udredning ved autoimmun sygdom

Blod- og Vævscenter Midt er den fælles blodbanks og vævscenter virksomhed i Region Midtjylland. Sigtet for Blod- og Vævscenter Midt er blandt andet optimal transfusionsmedicinsk behandling, hvor sikkerhed er i højsædet – fra donors sikkerhed over forsyningssikkerhed til sikkerhed ved patientens behandling med blodkomponenter.

Blodbank og Immunologi er også dybt involveret i nyere behandlinger med fækal mikrobiotatransplantation og med udvikling af Advanced Therapy Medicinal Products fra stamceller og cellulær immunterapi til genterapi.

Myndighedstilladelser/akkrediteringer

Rekvisition

Se under hvert afsnit

Laboratoriesvar

Elektroniske svar

Hvis rekvirenten (svarmodtager) kan modtage elektroniske svar, sender Blodbank og Immunologi svaret elektronisk til rekvirenten, EPJ og Laboratoriesvarportalen.

Papirsvar

For enkelte analyser sendes papirsvar pga. begrænsninger i ProSang - f.eks. transplantationsudredninger og svar til rekvirenter uden for Region Midtjylland.

Telefonisk svar og svar via fax

Der kan undtagelsesvis afgives svar telefonisk eller pr. fax.

Generelt

Svartider for Blodbank og Immunologis analyser fremgår af analysebladene i Blodprøver og Biokemis analysefortegnelse: Gå til analysefortegnelsen her.
Der afgives ikke telefonisk svar direkte til patienter/pårørende. Disse henvises i stedet til rekvirerende/henvisende læge eller afdeling.