Analysefortegnelsen

Analysefortegnelsen giver i kortfattet form en række oplysninger om klinisk biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser, herunder praktisk håndtering af prøverne samt indikation og tolkning. Oplysningerne er målrettet til fagfolk.

Oplysningerne er organiseret sådan, at du får mest ud af dem, hvis du klikker på den overskrift, der passer bedst på dig.

PRIMÆRSEKTOR:

Almen praksis, speciallægepraksis, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen m.fl.

HOSPITALER:

Kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler og institutioner.

BLODPRØVER OG BIOKEMI: 

Ansatte på AUH, Blodprøver og Biokemi.

VEJLEDNING TIL ANALYSEFORTEGNELSEN: 

System

Foran analysenavnet står det "system" der måles på, f.eks.: 

Plasma
B Blod
P(aB)  Plasma fra arterielt blod
U Urin
Pt(U) Døgnurin 
Csv Cerebrospinalvæske
F Fæces
Pt Patient
P(fPt) Plasma fra fastende patient

Bemærk, at P er systemet uanset om der måles på plasma eller serum.

Faste

Ved nogle analyser er det vigtigt, at patienten er fastende. Skal patienten faste, vil det fremgå af punktet "patientforberedelse" i analysefortegnelsen. 

Læs mere om faste

Referenceintervaller

Samlet oversigt over alle referenceintervaller i Analysefortegnelsen:

Oversigt referenceintervaller

Akkreditering

Analyser, der er akkrediterede ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital af DANAK efter DS/EN ISO/IEC 15189, fremgår af oplysningerne for de enkelte analyser.   

 

Særligt vedr. analyser udført på døgnurin

Analyser udført på døgnurin er akkrediteret såfremt døgnurinvolumen er bestemt af Blodprøver og Biokemi. Rekvirenten kan få oplyst aktuelle udførelsessted ved henvendelse til Blodprøver og Biokemi (funktionspostkasse) biokemi@auh.rm dk

Hjælp

Fagprofessionelle kan få hjælp hos vagthavende læge, Blodprøver og Biokemi, på hverdage i dagtid på mobilnummer 24 96 27 89.

Fejl, forbedringsforslag og oplysninger om omkostninger

Vi modtager meget gerne oplysninger om fejl, mangler og forslag til forbedringer.

For oplysninger om omkostninger, kontakt venligst laboratoriet på biokemi@auh.rm.dk