Akkreditering

Blodprøvetagningen og størstedelen af analyserepertoiret ved Blodprøver og Biokemi er akkrediteret i henhold til de internationale standarder for laboratorier DS/EN ISO/IEC 15189 og DS/EN ISO 22870.

Standarderne omfatter krav til ledelsen og krav til den tekniske kompetence.

Akkrediteringsdokument 2020-2024_dansk.(pdf)

Akkrediteringsdokument 2020-2024_engelsk.(pdf)

Akkrediterede analyser

Blodprøver og Biokemis samlede metodeoversigt over akkrediterede analyser

Kvalitetshåndbog

Blodprøver og Biokemis kvalitetsledelsessystem er beskrevet i afdelingens kvalitetshåndbog.

For yderligere information kan du kontakte afdelingens kvalitetsansvarlige bioanalytiker, Lene Bisgaard Christiansen, e-mail lenechis@rm.dk