Visitation til Blodsygdomme

Ved behov for et godt råd eller diskussion af udredningsplan vil vi gerne tilbyde vores hjælp. Ring direkte til vagthavende læge (bagvagten) på telefon 2145 5495). 


Ved behov for udredning af mistænkt blodsygdom sendes elektronisk henvisning med kopi af relevante blodprøvesvar, patologi- og røntgensvar til lægerne, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.  


Man kan også ringe direkte til visitations-koordinator (sygeplejerske) på telefon 7845 5843).

Vær opmærksom på, at der ved mistanke om lymfomsygdom som udgangspunkt skal tages en biopsi før henvisning til Blodsygdomme. Henvisning til biopsi sendes til relevant afdeling, fx en kirurgisk afdeling, en øre-næse-hals afdeling etc.

Hvis der er mistanke om malign sygdom, skriv venligst dette i henvisningen, så patienten kan tilbydes relevant kræftpakkeforløb. Alle modtagne henvisninger visiteres dagligt af en speciallæge/erfaren læge og sygeplejerske. Ved denne visitation planlægges udredningsprogram, og den henviste patient vil inden for 72 timer, efter henvisning er modtaget, få skriftlig eller telefonisk besked om første mødetidspunkt. 

Se i øvrigt info om kræftpakkeforløb på sundhed.dk (Praksis.dk).

Visse former for anæmi såsom jernmangelanæmi, mistanke om kronisk blødningsanæmi, anæmi ved kronisk sygdom skal henvises til udredning ved intern medicinsk afdeling. Ved tvivlstilfælde vil vi meget gerne tilbyde telefonisk rådgivning på telefon 2145 5495.  

Ved svær pancytopeni, svær trombocytopeni med blødningstendens, svær leukopeni med feber, herunder febrilia, blødning og svær anæmi hos patient med kendt blodsygdom, er der indikation og behov for akut indlæggelse af patienten. Indlæggelse aftales med afdelingens vagthavende læge (forvagten) på telefon 2343 5651.