Forskning på internationalt niveau

Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, (BCLA) Aarhus Universitets Hospital er med til at bidrage til forskning i behandling af børn og unge med kroniske lungesygdomme indenfor cystisk fibrose (CF),  interstitielle lungesygdomme hos børn (chILD), svær astma mm.

BCLA har opbygget og integreret udstyr til undersøgelse og tests af lunger på det højeste internationale niveau. Dette indebærer at vi kan udføre alle metoder til måling af forskellige aspekter af fysiologi og lungesygdomme.

BCLA  medvirker til uddannelse af børnelæger inden for pædiatrisk pulmonologi (lungesygdomme hos børn)og allergologi(allergisygdomme hos børn).

Forskningsmål

Det overordnede hovedformål vil altid være at forbedre livet for børn med lungesygdom. Det indebærer at vi forsker i:

 • Undersøgelsesteknikker
 • Behandlingsresultater
 • Kontrolforløb og compliance/adherence, motivation

Samtlige resultater bærer på forskellig vis ny viden med sig som sikrer bedre forebyggelse, behandling mhp at mindske udvikling af kroniske lungeskader, bedrer overlevelse samtidig med at have fokus på at øge barnets livskvalitet

Dette gøres ved at afvikle og deltage i flere forskellige typer af studier og undersøgelser:

 • Fokus på basisviden ifm den enkelte sygdom både ved kliniske og grundvidenskabelige forskningsstudier i et samarbejde med vores partnere internationalt.
 • Fokus på at øge viden gennem deltagelse i database registrering af bla behandlingsresultater.
 • Fokus på at søge nye veje, hvor forskellige videnskabelig metoder bidrager samlet fx ved at inddrage kvantitativ og kvalitativ forskning, translationel forskning fx forskning med effekt af ”Motivational interviewing” teknikker.
 • Fokus på den multidisciplinære indsats, samarbejde omkring barnet fra flere faggrupper

Forskningsstøtte

Følgende fonde har støttet forskning i BørneLunge og Børneallergi sygdomme, ved Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Aarhus Universitets Hospital økonomisk:

 • Børnefonden
 • CF foreningen
 • Lungeforeningen
 • Børnelungefonden
 • Børnecancerfonden
 • Flere private fonde

Vi takker alle fonde, der har støttet Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Aarhus Universitets Hospitals arbejde og forskning til gavn for lungesyge børn.

Fakta om forskning

BCLA har et fast samarbejde med Respirations Center Vest klinisk og udbygger løbende det forskningsmæssige felt.

BørnCenter for Lunge- og Allergisygdomme (BCLA) blev etableret 1.1. 2013.

Aktuelt har centeret modtaget forskningsmidler til forskellige projekter for ca 20 mio kroner til følgende lungeforskningsprojekter:

 1. Nationalt studie om medfødte børnlungemisdannelser
 2. Nationalt studie om påvirkning af lungerne hos kræftbørn grundet deres behandling
 3. Mikrobiomets betydning for udvikling af lunge- og allergisygdomme
 4. Opmåling af luftveje ved hjælp af nye teknikker som "Optimal Coherence Scanning", herunder anvendelse af 3D printede bioopløselige stents i luftvejene
 5. Betydning af COVID19- og influenza vaccination til børn hvad angår RSV sygdom og sammenhæng med udvikling af astma
 6. Betydning af anvendelse af cytokin profil og lungemikrobiom for behandlingsmuligheder hos børn med svære inflammatoriske sygdomme i luftvene.   

Der er pt. tilknyttet 5 Ph.D-studerende og 1 forskningsårsstuderende ifm forskning ved BCLA Aarhus Universitets Hospital, hvor flere fremadrettet har planlagt igangsætning af forskning. Alle forskere sidder samlet på A-forskningskontoret, som er integreret i den samlede børneafdelings forskningsområde.

Kontakt og find vej

BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme

Telefon

Sekretær. 

 • 78 45 14 79
 • Mandag-fredag: Kl. 10.00-12.00

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

auh.bcla@rm.dk

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Se BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme på et kort