Opgaver

Sygeplejerskerne i Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Aarhus Universitets Hospital, varetager følgende opgaver:

 • Deltager ved de lægefaglige konsultationer med særligt fokus omkring planlægning og koordinering af undersøgelser og behandlingstiltag
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer med særligt fokus på den unge patient og dennes adherence
 • Afvikler mange specielle lungefunktionstest selvstændigt, eller i samarbejde med en af lægerne
 • Er supervisor på astma-lunge skole for børn under 15 år
 • Er supervisor på kommunale forældreaftener vedr astma-lunge børn
 • Planlægger og koordinerer indlæggelsesforløb mhp undersøgelse og behandlingstiltag
 • Påbegynder iv-kure
 • Varetager allergivaccinationer, Anti IgE behandling
 • Instruerer i brug af inhalationsudstyr
 • Vejleder i anafylaksi
 • Udfører lungefunktionsundersøgelser, cilietest og sug
 • Udfører priktest
 • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar, herunder telefonkonsultationer
 • Deltager i tværfaglige møder med psykologer, læger, diætister og fysioterapeuter

Kontaktpersonordning

I sygeplejen arbejdes der ud fra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens sygeplejefaglige kontaktperson, som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere og den behandlingsansvarlige læge.