Ansatte

Afdelingsledelse, stab, afdelingssygeplejersker, overlæger

Organisationen

Ledelsesfokus, at være ansat i afdelingen, visioner