I Hjertesygdomme foregår uddannelse og kompetenceudvikling som en integreret del af det kliniske arbejde, og i tæt samarbejde mellem afdelingens medarbejdere, uddannelsessøgende, patient og pårørende.

Sygeplejestuderende

Information til sygeplejestuderende

Medicinstuderende

Information til medicinstuderende

SOSU-assistentelever

Information til SOSU-assistentelever

Radiografelever

Information til radiografelever

Lægelig uddannelse

Information om lægelig videreuddannelse

Lægesekretærelever

Information til lægesekretærelever

Uddannelsesansvarlige