AC-fuldmægtig

Astrid Helene Secher

Tlf.: 4015 9454

e-mail: ASTSEC@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Samarbejde om IV-behandling i nærområdet
 • Samarbejde med socialsygeplejerskerne og alkoholbehandler
 • Komplekse tværsektorielle patientforløb
 • Det tværsektorielle data-område
 • Samarbejde om TeleKOL
 • Hospitalsstabens miljøkontaktperson

 

AC-fuldmægtig

Maja Raabjerg Jensen

Tlf.: 2388 2287

e-mail: marajs@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Samarbejde med praksiskoordinatorer og –konsulenter på AUH
 • Det tværsektorielle samarbejde på børn- og ungeområdet
 • Samarbejde med sundhedsplejen
 • Samarbejde om hjælpemidler og behandlingsredskaber
 • Samarbejde om ledsageraftalen
 • Komplekse tværsektorielle patientforløb
 • Hjemmeside om udskrivelse fra AUH

 

AC-Fuldmægtig

FIOPOV.jpgFiona Kusk Povlsen

Mobil: +45 2224 4426

E-mail: fiopov@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Tovholder for AUH-ERN netværk, sagsbehandler for dialogmøder med direktionen og sundhedsområdet, sagsbehandler for Klinikforum, kontaktperson for Præhospitalet, kontaktperson for Øjensygsomme

Chefkonsulent

Thomas Antonius Kidmose Evermann

Tlg: 2395 4897
e-mail: thoeve@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder

 • Samarbejde med kommuner, almen praksis og psykiatri
 • Sagsbehandling vedr. og implementering af Sundhedsaftaler, samarbejdsaftaler, forløbsprogrammer mm.
 • Driftsudvikling vedr. samarbejde på tværs af sektorer

 

Fuldmægtig

nicolaj andersen.jpgNicolaj Andersen

Tlf.: 4012 1055

E-mail: nicans@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for henvendelser og ansøgninger til behandlingsrådet.

Ansvarlig for analyser mhp. afvikling af aktivitet.

Konsulent

Dorit Jensen

Tlf.: 2478 5013

e-mail: dorit.jensen@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • e-Dok koordinator
 • E-læringskoordinator
 • Validering af opslag i patientjournaler mm ifm. kvalitets- og forskningsprojekter
 • Plan2learn
 • SEB-administrator (Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring) - adgang til DPSD
 • Økonomien i Kvalitet og Patientinvolvering
 • Koordinator for frivillige

Konsulent

Janne Laursen

Tlf.: 2168 2037
e-mail: 

janlae@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

 • 72-timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar
 • Færdigbehandling og samarbejde omkring MedCom7-aftalen
 • Samarbejde om den gode indlæggelse og udskrivelse
 • Hjemmeside om udskrivelse fra AUH
 • Komplekse tværsektorielle patientforløb
 • Aftalt behandlingsniveau
 • Samarbejde om palliative forløb

Specialkonsulent

Foto 2.jpgMarie Lass
Mobilnummer: +45 30 44 16 53
Mail: marie.Lass@auh.rm.dk

Primære ansvarsområder:

 • Projektleder for Comprehensive Cancer Centre (CCC) OECI Accreditation & Designation Programme

Kvalitetskonsulent

DItte Lucia Heldtberg Melgaard.jpgDitte Lucia Heldtberg Melgaard

Mobil: +45 2460 9108
Mail: DITHEL@rm.dk

På barsel indtil medio februar 2024

 

Primære ansvarsområder:

 • Patientinvolvering
 • e-Dok
 • Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)
 • Sekretariatsbetjening af Ernæringsrådet

Kvalitetskonsulent

ANNWUT.jpgAnne Eskesen Würtz

Kvalitetskonsulent
Mobilnummer: +45 61 12 08 05 
Mail: ANNWUT@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Kliniske kvalitetsdatabaser, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program)
 • Sekretariatsbetjening af Rådet for Kvalitet og Patientinvolvering

Kvalitetskonsulent

Kamilla Anne Næsted

Mobil: 2977 7672

e-mail: caminaes@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Kliniske Kvalitetsdatabaser, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program)
 • LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)
 • Forbedringsarbejde
 • Brugerdialoger
 • Sekretariatsbetjening af AUH POCT-udvalg
 • Fælles Medicinkort (FMK)
 • Kvalitetsdata BI portal
 • Spørgeskemaundersøgelser SurveyXact

Specialkonsulent

Julie Marie Mygdal Jørgensen

Mobil: 2977 7671

e-mail: julie.joergensen@ps.rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Projektleder for Sikkert Patientflow
 • Forbedringsarbejde
 • Brugerdialoger

Kvalitetskonsulent

Line Hauschildt Madsen.jpgLine Hauschildt Madsen
Tlf.: 30 44 12 61
Mail: lihmad@rm.dk


 

Primære ansvarsområder:

 • Læringsfællesskaber
 • Projektledelse
 • Sekretariatsbetjening
 • Spørgsskemaundersøgelser i SurveyXact

Specialkonsulent

Mette Marianne Vinter.jpgMette Marianne Vinter

Tlf.: 2977 7675

E-mail: mevint@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

 • Udviklingsprojekter vedr. patientinvolvering i klinisk praksis, herunder fælles beslutningstagning
 • Etablering af kliniske læringsfællesskaber målrettet patientinvolvering
 • Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)
 • LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
 • Digital Forløbsguide
 • Betjening af Etisk Komité
 • Aktivitetsledermøder for frivillige på AUH
 • Diverse forbedringsarbejde

Sundhedsfaglig kvalitetskonsulent

Christina Egelund Antonsen

Mobil: 2478 5990

e-mail: chrant@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Lokal projektleder for Sikkert OP Flow
 • Forbedringsprojekter på OP-området
 • Sekretariatsbetjening af OP-rådet
 • Forbedringsprojekter på klinik-området

Risikomanager

Dorthe Leth

Mobil: 2977 7669

e-mail: dortleth@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)
 • Forbedringsarbejde

Risikomanager

Inge Selchau Jørgensen

Mobil: 2977 7670

e-mail: inge.joergensen@skejby.rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)
 • Forbedringsarbejde

Lægefaglig risikomanager og overlæge

Morten Hasager Kirk.jpgMorten Hasager Kirk

Tlf.: 2151 7239

e-mail: mortenkirk@aarhus.rm.dk

Arbejder i B&O Nord og er frikøbt til risikoteamet 4 dage om måneden

 

Primære ansvarsområder:

 • Paitentsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • DPSD (Dansk Patientsikkerhedsdatabase)

Lægesekretær

Helle Skov

Tlf.: 2371 07 03
e-mail: hellskov@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Patienterstatningssager

Specialist

Rikke Kastbjerg

Tlf. 2460 9548

e-mail: rikkhans@rm.dk

 

 

Primære ansvarområder:

 • Patientklager

Studentermedhjælper

Karoline Særkjær.jpgKaroline Særkjær

Tlf.: 2990 3934

e-mail: KASAER@rm.dk