Håndhygiejne

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning mellem personale og patient, patient og personale. 

Håndhygiejne udføres af alt personale, som har patientkontakt eller som udfører rene eller urene opgaver i såvel primær- som i sekundærsektoren.

 • Håndvask udføres, når hænderne er synligt forurenede, ved at skylle hænder under rindende tempereret vand inden håndsæben påføres og fordeles og mekanisk bearbejdes i 15 sekunder. Sæben afskylles omhyggeligt og tørres.
 • Hånddesinfektion udføres, på synligt rene og tørre hænder og håndled, med 70-85 % ethanol tilsat et hudplejemiddel og indgnides i 30 sekunder på synlig og tørre hænder.

Håndhygiejne skal udføres

 • før alle rene procedurer
 • efter alle urene procedurer
 • efter brug af handsker 

Før rene procedurer/opgaver er fx:

 • før kontakt med patienten
 • før brug af handsker og inden handskerne udtages fra handskedispenseren
 • før pleje-, behandlings- og undersøgelsesopgaver:
  • som fx før kontakt med udstyr/omgivelser (fx sengeheste, sengeborde)
  • før kontakt med hel og brudt hud og slimhinde
  • før aseptiske og invasive procedurer (fx håndtering eller anlæggelse af katetre, dræn, iv adgang)
  • før håndtering af sterilt og desinficeret udstyr
 • før måltider og håndtering af madvarer
 • mellem uren og ren procedure/opgave hos samme patient.

Efter urene procedurer/opgaver, som fx:

 • efter kontakt med patienten
 • efter brug af handsker
 • efter pleje-, behandlings- og undersøgelsesopgaver
 • efter kontakt med udstyr/omgivelser (fx katetre, dræn, iv adgang, sengeheste, sengeborde)
 • efter kontakt med hel og brudt hud og slimhinde og kontakt til blod, sekreter, ekskreter og andet organisk materiale, der kan indeholde potentielt patogene mikroorganismer
 • efter toiletbesøg, hoste, nys og næsepudsning.

Hånddesinfektion

Skal foretræffes som første valg, når hænder, håndled og underarme er synlige rene og tørre.

 • før rene procedurer
 • efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt. underarme ikke er blevet synligt forurenede eller våde
 • efter håndvask når hænderne er helt tørre
 • før og efter brug af handsker, når hænder, håndled og evt. underarme er synligt rene og tørre
 • efter kontakt med patienter med infektiøs diarre, skal der først udføres håndvask efter fulgt af hånddesinfektion.

Håndvask

 • efter urene procedurer og efter brug af handsker, hvor hænder, håndled og evt. under- arme er våde og/eller synligt forurenede
 • efter kontakt med patienter med infektiøs diarre
 • efter toiletbesøg
 • før håndtering af fødevarer. 

Efter håndvask skal der altid foretages hånddesinfektion, når hænder er helt tørre. 

Plakat udarbejdet af De Infektionshygiejniske Enheder i RM.


Læs mere om håndhygiejne i: