En biobank er en samling af nedfrosne patientprøver - det kan være blod, urin og væv - og forarbejdninger af disse materialer (RNA, DNA, protein). Sammen med prøverne gemmer vi oplysninger om patienten og dennes sygdomsforløb.

MOMA opbevarer flere forskellige biobanker.

Vi har følgende forskningsbiobanker:

  • blærekræft (siden 1994)
  • tarmkræft (siden 1999)
  • prostatakræft (siden 2002)
  • colorektal endoskopi (siden 2014)
  • SomaSeq (siden 2016)

MOMA varetager også indsamling af prøver til Dansk CancerBiobank, Dansk Reuma Biobank, Dansk Covid19 Biobank og Dansk Forskningsbiobank under Regionernes Bio- og Genombank i Region Midtjylland.

Dansk CancerBiobank

En del af Regionernes Bio- og Genombank

Forskningsbiobanker i MOMA

Blærekræft, tarmkraft og tarm endoskopi, prostatakræft, somatisk sekventering og medicinsk forskning