Henvisning til pakkeforløb for hoved-halskræft

Vi bestræber os på at give patienten den bedste udredning og behandling så hurtigt som muligt.

Ved begrundet mistanke om kræft henviser patientens alment praktiserende læge til praktiserende øre-næse-halslæge ved telefonisk opkald.

Der henvises til:

Patientforløb håndteres som beskrevet i:

Pakkeforløb for hoved-halskræft starter herefter ved praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme, der forestår den initiale udredning.

Praktiserende øre-næse-halslæge og hospitalsafdelinger kan henvise direkte til kræftpakkeforløb på Øre-Næse-Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Al henvisning forgår ved kontakt til Forløbskoordinator på telefon 78 45 40 20.

Der vil her blive oplyst et tidspunkt, hvor patienten skal møde op til undersøgelse på Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, AUH, indgang J, krydspunkt J219.

Der skal herefter sendes elektronisk henvisning.