Bioanalytiker

Fakta om uddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

Uddannelsen er opbygget af syv semestre, som indeholder en kombination af teoretiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen og kliniske uddannelsesforløb på hospitalerne.

I den kliniske uddannelse bliver bioanalytikerstuderende tilknyttet en bioanalytikerunderviser, som introducerer til afdelingen og sikrer, at den enkelte studerende får mulighed for at nå semesterets læringsmål. Derudover deltager den studerende i det daglige analysearbejde sammen med andre bioanalytikere og kliniske vejledere.

Læs mere om Praktikken på hospitalet

Bioanalytikerstuderende på Aarhus Universitetshospital er tilknyttet uddannelsesinstitutionen:

Bioanalytikeruddannelsen 
VIA University College 
Campus Aarhus N.
Hedeager 2
8200 Aarhus N.

Yderligere information om uddannelsen, optagelse, adgangskrav m.m., se www.via.dk