Årsrapporten vedrørende lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital beskriver status for og dokumenterer den store aktivitet, der foregår på området.