Det nye elektroniske logbogssystem der skal tages i brug af alle de lægelige specialer.Logbog.net er regionernes elektroniske styringsredskab for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige i alle specialer i hele Danmark. Logbog.net vil på sigt erstatte papirversioner af logbøger i alle specialer. Det er muligt gennem logbog.net at godkende kompetencer, kurser og uddannelsesforløb, herunder at attestere for tidsmæssig gennemførelse af uddannelseselementet. Samtidig skal systemet anvendes til at søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen.
Læs mere om logbog.net.

______________________________________________

Har du spørgsmål til logbog.net skal du kontakte:

Region Midtjylland

Sekretær, kontor for Sundhedsuddannelser
Margit Højbjerg 
Tlf. +45 7841 0780
E-mail: Margit.hojbjerg@rm.dk

______________________________________________

Vejledning i tilknytning af et notat eller et billede til en kompetence i logbogen ved at bruge App til Logbog.net
se den her....

Du kan som uddannelseslægen med hjælp af App tl Logbog.net knytte notater eller fotos til bestemte kompetencer i logbogen og dermed hurtigt og nemt gøre dem tilgængelige for dig selv eller andre. Fx vil det være en hjælp til at din hovedvejleder hurtigt kan få overblik over dine gennemførte kompetencevurderinger, hvis du gør det til en vane at tage et foto af de udfyldte skemaer med vurderinger og dine nye læringsmål 

Vejledningen er udarbejdet 4. juni 2020 af  Kasper Bjerregaard, AC-fuldmægtig, VUS - er der spørgsmål så kontakt Kasper på mail kaspbj@rm.dk