På Århus Universitetshospital, kan du blive uddannet indenfor samtlige lægefaglige specialer.

Her kan du finde en Oversigt over specialer og afdelinger

Du kan læse mere om valg af speciale i Håndbog i Specialevalg (2005), der er udgivet af Dansk Medicinsk Selskab.

Du kan også blive klogere på de Generelle ansættelsesprocedurer i den lægelige videreuddannelse, eller læse mere om den specifikke Ansættelsesprocedure for Hoveduddannelsen, som den er besluttet af Danske Regioner.

De enkelte specialer og fagområder har hver deres særlige Videnskabelige Selskaber, som arbejder for at fremme udviklingen og forskningen på de respektive områder.