Tilhørsforhold og et godt kollegaskab er vigtig for læring – et fælles ansvar

Hvordan kan vi styrke tilhørsforholdet og det gode kollegaskab i afdelingen? - Hvad skal uddannelseslægerne bidrage med? - Hvad skal andre bidrage med?

Tilhørsforhold.jpg

Initiativer og tiltag, der kan forbedre og udvikle den lægelige videreuddannelsen i egen afdeling og/eller på tværs af AUH

En mulighed for som uddannelseslæge at påvirke og forbedre egen uddannelse og hverdag!

Vi glæder os meget til at se nærmere på de kreative initiativer, som vi følger op på statusmødet i foråret 2024, og vi glæder os allerede til at kunne præsentere udvalgte initiativer på postersessionen på Årsmødet 24.-25. oktober 2024

 
Materiale til 3-timers møderne 2023

Word/PowerPoint

Libre