11.05.2022

Dansk Center for Partikelterapi forventer, at reparationerne på cyklotronen kommer til at tage længere tid end de to uger, der var forventningen umiddelbart efter det tekniske nedbrud i weekenden 30. april-1. maj.

- Vores leverandør har meddelt os, at de regner med at være færdige med at reparere cyklotronen i begyndelsen af uge 22. Herefter skal de gennemteste og finjustere anlægget, og vi skal sikre os, at anlægget lever op til vores standarder, så kvaliteten og patientsikkerheden er i orden, inden vi starter på at behandle patienter igen, siger cheflæge og professor Morten Høyer.

Sammenlagt forventes test, finjustering og kvalitetssikring efter reparationen at tage 1-2 uger, og Dansk Center for Partikelterapi forventer derfor at kunne behandle patienter igen fra uge 23 eller 24.

Centerets patienter blev overført til almindelig strålebehandling få dage efter, at nedbruddet fandt sted. Der er truffet aftale med tre protoncentre i Sverige, Holland og Tyskland, der behandler en del af de danske patienter, indtil centeret igen er i drift.