Forord

I Fysio- og Ergoterapi ønsker vi, at du som ny medarbejder føler dig taget godt imod og klædt godt på til at kunne varetage dine arbejdsopgaver. Derfor har vi i afdelingen udarbejdet et introduktionsprogram, der specifikt er målrettet dig, der starter som ny medarbejder i afdelingen.

Introduktionsprogrammet inkluderer introduktion til afdelingen, arbejdsopgaver, retningslinjer, kultur m.v. og er et supplement til Aarhus Universitetshospitals obligatorisk introduktionsprogram for alle nye medarbejdere på AUH, hvor du som ny medarbejder introduceres til en generel forståelse for hospitalet som arbejdsplads, og et overordnet indblik i hospitalets mission, vision, mål, værdier og organisatoriske rammer.

På denne side kan du læse og finde information om vores introduktionsprogram i Fysio- og Ergoterpi.