Generelt om forskning

Afdelingen prioriterer forskning og udvikling til gavn for nuværende og kommende patienter for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

Fokusområder:

  • Cystisk fibrose mikrobiologi

  • Infektionsepidemiologi

  • Infektionspatogenese

  • Molekylærbiologisk påvisning af infektion

  • Resistensmekanismer 

Forskere

Cheflæge, professor, dr.med.
Svend Ellermann-Eriksen
svenelle@rm.dk
7845 5600