Der findes flere dokumenter omhandlende MRSA og CPO i de regionale infektionshygiejniske dokumenter. 

Vejledninger om forebyggelse af spredning af MRSA og CPO

Lommekort

Lommekort kan bestilles via Mediearkiv i Grafisk service Region Midt.

MRSA i primærsektoren

Der er etableret en MRSA-enhed, der har til formål at danne overblik over forekomsten af MRSA i regionen, koordinere indsatsen overfor MRSA i primærsektoren samt understøtte det kommunale personale og almen praksis i arbejdet med specifikke MRSA-positive personer. Yderligere information findes på den MRSA-enhedens sider