Afdelingen er lokalt undersøgelsessted for borgerne i Aarhus Kommune og på Samsø. Endvidere henvises borgere fra andre sygehuse i landsdelen til specialiseret diagnostik og behandling. 

Røntgen og Skanning er herudover ansvarlig for røntgenundersøgelser og beskrivelser fra Samsø Sundheds- og Akuthus, Mobilrøntgen, Brystkræftscreeningscentrene i Aarhus og Horsens samt Mammografiklinikken i Horsens.

Røntgen og Skanning er fordelt på syv afsnit på AUH.

Organisatorisk er afsnittene ledelsesmæssigt lagt ind under fire afsnitsledelser, som alle refererer til afdelingsledelsen. Afsnittene er sammenlagt således: Afsnit 1-2-3, Afsnit 4 og 5, Afsnit 7 og Afsnit Neuro

Afdelingen beskæftiger ca. 375 ansatte og udfører ca. 220.000 radiologiske undersøgelser/behandlinger om året. Afdelingen er uddannelsessted for læger, radiografer og lægesekretærer/sundhedsadministrative koordinatorer.

Det billeddiagnostiske udstyr er digitaliseret og af høj professionel standard. IT-mæssigt benytter vi RIS (Røntgen InformationsSystem) og EI (Enterprise Imaging), som er windowsbaseret og brugervenligt. 

Uddannelse, udvikling og forskning er en vigtig og naturlig del af det daglige arbejde, således at Røntgen og Skanning altid kan tilbyde en høj og professional standard.