Stabschef

Peter Chortsen Isak

E-mail: peisak@rm.dk 

Telefon: 2913 5697

Funktionschefer i staben

Chef for Budget og Regnskab

Jeanette Højmose Madsen

Mobil: 2278 7779

E-mail: jeanmads@rm.dk

Chef for HR Løn og Personale

Janni Hedegaard

Mobil: 3038 7190

E-mail: jannhede@rm.dk

Chef for Kvalitet og Patientinvolvering

Lisbeth Kallestrup

Mobil: 4046 8010

E-mail: lisbka@rm.dk

Chef for Ledelse og Kommunikation

Hanne Dahlerup

Mobil: 2910 8160

E-mail: hanjes@rm.dk

Chef for Sundheds-It

Michael Werenberg Mikkelsen

Tlf.: 2133 7419

E-mail: michmikk@rm.dk

 

Chef for Uddannelse og Tværsektorielt Samarbejde

Anette Schouv Kjeldsen

Mobil: 2961 8943 

E-mail: Anette.schouv@aarhus.rm.dk

Chef for Økonomi og Planlægning

Marianne Gudmundsson

Tlf. 2499 5603

E-mail: marigudm@rm.dk