Molekylærgenetiske analyser

Hvilke analyser tilbyder MOMA til genetisk udredning?

Bestilling af analyser

Sådan bestiller du molekylærgenetiske analyser.

Rekvisitionsblanket og samtykke

Den gældende rekvisitionsblanket og informeret samtykke (exom) skal sendes sammen med prøverne.

Analysesvar

Svarformat og svartider

Genpaneler og genlister

Genpaneler til udredning af arvelige cancer,- hjerte,- og medicinske sygdomme
Komplette lister over alle gener i vores genpaneler

Fælles NGS enhed

Next-Generation Sequencing til patientdiagnostik og forskning til hele AUH og Aarhus Universitet (Core Center)

Akkreditering

MOMA er akkrediteret efter DANAK/ILAC standard ISO 15189:2013 for medicinske laboratorier.