Rekvisitionsblanket

Rekvisitionsblanket udfyldes enten elektronisk eller i hånden - husk blokbogstaver. Derefter printes den og vedlægges prøverne. Patientlabel og prøvelabel påsættes om muligt rekvisitionsblanketten.
 
Analyserne kan bestilles i MidtEPJ, her skal rekvisitionsblanket stadig udfyldes og sendes med prøverne: 
 
Rekvisitionsblanket.pdf (version41, gælder fra 01-11-2022)

Samtykkeerklæring

Alle omfattende genetiske analyser kræver skriftlig informeret samtykke fra patienten, før analysen kan påbegyndes.
Lovkravet om samtykke gælder dog ikke diagnoseprøver.

Samtykkeerklæring findes på Nationalt Genom Centers (NGC) hjemmeside:
 
Det er den rekvirerende afdelings ansvar, at indhente og arkivere patientens samtykke.
 
Nærmere information findes i dokumentet udarbejdet af NGC: