Kommende kurser og temadage

Kommende kurser og temadage vil blive annonceret her.

 

Temaeftermiddag d. 06.06.2023 – Forbedringstiltag i egen afdeling del 1.

Denne temaeftermiddag er for dig, der ønsker at arbejde med et forbedringsprojekt i egen afdeling med fokus på infektionshygiejne.

Temaeftermiddagen er en workshop, hvor du får viden om forbedringsmodellen og kommer til at arbejde med et konkret tiltag.

Tilmelding på Plan2Learn.

Temaeftermiddagen vil blive fulgt op med en del 2 i efteråret.

Tidligere kurser og temadage

Hygiejnekursus den 23. marts 2023

Program for hygiejnekursus 23. marts 2023 (pdf)

Velkommen til hygiejnekursus (pptx)

Hospitalserhvervede infektioner - Basal mikrobiologi (pptx)

Antibiotikas betydning for sundhedssektorerhvervede infektioner herunder CPO og MRSA (pptx)

MRSA-CPO (ppt)

Hygiejnekontaktperson - muligheder og udfordringer (pdf)

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler (ppt)

Supplerende infektionshygiejniske forholdsregler (pptx)

Rengøring, desinfektion og sterilisation (pdf)

Opsamling -afrunding Hygiejnekursus 2023 (potx)

National hygiejneuge i uge 38 2022

Læs mere på Koncern Intranet.

Se også inspirationskatalog til hygiejneuge i uge 38 udarbejdet af hygiejnesygeplejerskerne i Infektionshygiejnisk Enhed, AUH.

Temaeftermiddag den 5. oktober 2022 

Program til hygiejnetemaeftermiddag 5.oktober 2022

Håndhygiejne -  hvorfor er det så vigtit?

Hånd hygiejne i en COVID tid

Artikel: "Hand hygiene compliance among healthcare workers before and during the COVID-19 pandemic"

Håndhygiejne og adfærd

Hygiejnekursus 30. maj 2022

Program hygiejnekursus i infektionshygiejne 30.maj.2022

Velkommen hygiejnekursus maj. 2022

Hygiejnekontaktpersonens opgave

Hospitalserhvervede infektioner basal mikrobiologi, smitteveje og smittemåder

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

Supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

MRSA - CPO primær sektor

Rengøring - desinfektion – sterilisation

Brainstorm og afslutning

Hygiejnekursus 19. marts 2021

Præsentationer fra Hygiejnekursus 2021 d. 19. marts.

Program

Præsentation af Infektionshygiejnisk afsnit og hygiejneorganistionen

Hygiejnekontaktpersonens opgaver

Basal Mikrobiologi Smitteveje og smittemåder

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

Rengøring - desinfektion (sterilisation) - hvordan, hvornår, med hvad

MRSA - CPO primær sektor

Supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

Infektionshygiejniske highlights COVID-19


Hygiejnekursus 18. juni 2021

Program hygiejnekursus 18. juni.2021

Hygiejnekontaktpersonens opgave

Basal mikrobiologi - smitteveje og smittemåder

Antibiotikas betydning for hospitals erhvervede infektioner

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler hygiejnekursus

Rengøring - desinfektion - sterilisation

Supplerende infektionshygiejniske forholdsregler

MRSA-CPO- Primær sektor

Infektionshygiejniske highlights COVID-19